Huis verhuren

Uw huis verhuren is een handige manier om wat extra inkomsten te genereren. Er zijn heel wat mensen in Nederland die hun huis verhuren. Het kan hierbij gaan om:

  • De tijdelijke verhuur van een oude woning die te koop staat.
  • De tijdelijke verhuur van een eigen woning die niet te koop staat. Hierbij kan het gaan om de verhuur van uw woning aan expats of vakantiegangers.

Het kan ook nog gaan om de tijdelijke verhuur van een vakantiewoning of tweede woning. Aan het verhuren van een woning zijn wel wat regels verbonden. Zo heeft het fiscale gevolgen. Hierover kunt u onder andere meer lezen op deze website. Ook heeft u als verhuurder verplichtingen waar u aan moet voldoen.

Vertrouwen en duidelijke afspraken

Bij een huis verhuren gaat het vooral om vertrouwen is en het maken en vastleggen van duidelijke afspraken. Veel mensen kiezen dan ook het liefst voor een huurder die zij kennen of via via kennen. Ook al zijn alle afspraken goed vastgelegd in een contract, toch kan er altijd nog onenigheid ontstaan. De gevolgen kunnen dan groot zijn. Een standaardcontract kunt u zelf of door een verhuurorganisatie laten opstellen. Op het internet zijn ook veel standaardcontracten te vinden.

Oude woning verhuren en hulp

Als particulier beschikt u niet over de kennis om uw oude woning zelf te verhuren. Hiervoor kunt u dan ook professionele partijen inhuren. U moet dan een kleine vergoeding voor de diensten betalen, maar deze partijen nemen ook weer heel veel taken van u over. Ze weten namelijk precies welke acties er ondernomen moeten worden om de woning zo snel mogelijk te verhuren en eventueel te verkopen. Soms wordt er een vast tarief gerekend, maar het kan ook per woning verschillen.

Toestemming vragen aan de bank

Als u uw oude woning tijdelijk wilt verhuren, dan moet u hiervoor toestemming vragen bij de bank. De meeste hypotheken bevatten een huurbeding. De bank of andere financiële instellingen heeft u een hypotheek verstrekt met de voorwaarde dat u het niet zonder toestemming van de bank mag verhuren. Ook moet u toestemming vragen aan de gemeente. Deze verstrekt u een vergunning om uw woning te verhuren. Hiermee wordt de leegstand tegen gegaan.

Verhuren aan expats

Als u uw woning aan expats wilt verhuren, dan kunt u de hulp inschakelen van gespecialiseerde organisaties. In Nederland zijn er een aantal bedrijven die u hierbij kunnen helpen. U kunt u woning aan expats verhuren als u zelf voor een aantal maanden naar het buitenland gaat om te werken.

Rechten van de huurder

Als u uw oude woning verhuurt, dan moet u ook voorzichtig omgaan met de rechten van de huurder. Deze geniet vaak huurbescherming. Zorgt u dan ook altijd voor een duidelijk contract waarin de beëindigings- en ontruimingsdatum staan vermeld. Hiermee legt u vast per welke datum u de woning weer voor eigen gebruik wilt hebben. Met een duidelijk opgesteld contract dekt u uzelf in en voorkomt u dus een hoop problemen.

Huurbescherming

Als verhuurder van uw oude woning krijgt u ook te maken met huurbescherming. Elke huurder heeft recht op huurbescherming. De huurder heeft een redelijk sterke positie en heeft bescherming door wetgeving. Ondanks de contractuele afspraken, mag een huurder weigeren te vertrekken en zich beroepen op de huurbescherming.
Als verhuurder mag u dus niet zomaar iemand het huis uitzetten en de huur opzeggen. Wanneer de huurder het niet eens is met de beslissing, dan heeft de verhuurder toestemming nodig van de kantonrechter. Deze mag de verhuurder enkel toestemming geven voor het opzeggen van de huur als de verhuurder hier een van de vijf opzeggingsgronden voor heeft. Deze vijf gegronde redenen zijn:

  • de huurder gedraagt zich niet als een goede huurder
  • als verhuurder heeft u het huis zelf nodig
  • de huur is tijdelijk en u neemt als verhuurder zelf de woonruimte weer in gebruik
  • de woonruime heeft een andere bestemming gekregen in verband met het bestemmingsplan.
  • De huurder is het niet eens met een redelijk en nieuw huurcontract.

Opzeggingstermijn

Bij het opzeggen van de huurovereenkomst gelden er voor de huurder en de verhuurder weer andere regels.

Opzeggingstermijn huurder
Voor de huurder is dit een betaaltermijn. Wanneer een huurder maandelijks de huur betaalt, dan is de opzeggingstermijn ook een maand. Er geldt hierbij een minimum van één maand en een maximum van drie maanden.

Opzeggingstermijn verhuurder
Een verhuurder is verplicht om de huur minimaal drie maanden en maximaal zes maanden van tevoren op te zeggen.

Leegstandswet

Om een oude woning te verhuren moet er dus van alles geregeld worden. Er zijn nogal wat juridische gevolgen aan verbonden. U kunt ook een beroep doen op de Leegstandwet. Op grond van deze wet, moet de gemeente u een vergunning verlenen om uw woning te verhuren en de huur hiervan weer te beëindigen als u uw oude woning weer heeft verkocht.

Versoepeling procedures

De procedures voor het tijdelijk verhuren van oude woningen zijn dit jaar versoepeld. Vanaf 2013 worden de wijzigingen doorgevoerd. Zo vallen de woningen dat niet meer langer onder het Woningwaarderingsstelsel, ofwel het puntensysteem. De verplichting om een maximale huurprijs voor de woning vast te stellen vervalt dan. Een verhuurder mag dan zelf de huurprijs bepalen.