Huis verhuren belasting

Als u uw woning wilt verhuren, dan levert u dit financieel gezien voordeel op. Toch heeft het ook enige fiscale gevolgen waar u rekening mee dient te houden.

Bij de verhuur van een woning zijn er twee situaties mogelijk:

  • De tijdelijke verhuur van een woning die te koop staat.
  • De tijdelijke verhuur van een woning die niet te koop staat.

De fiscale gevolgen zijn in deze twee situaties verschillend.

Tijdelijke verhuur van uw oude woning die te koop staat

Als u gaat verhuizen naar een andere woning, dan kunt u uw oude woning die te koop staat tijdelijk verhuren. Vanaf het moment dat u de woning verhuurt, valt deze in box 3. In box 3 van de inkomstenbelasting wordt inkomen uit vermogen belast. Hierover moet u een vermogensrendementsheffing van 1,2 procent betalen.
> Lees meer: Woning tijdelijk verhuren

Rente niet aftrekbaar

De rente die er op uw oude woning rust is dan niet meer financieel aftrekbaar. Wanneer de verhuurperiode is beëindigd, dan valt uw woning weer onder de eigenwoningregeling. De rente is dan ook weer aftrekbaar. Tot drie jaar na afloop van het jaar waarin u de oude woning heeft verlaten, kunt u gebruik maken van deze regeling.

Tijdelijk verhuur van een woning die niet te koop staat

Wanneer u uw woning tijdelijk verhuurt tijdens een vakantie of kort verblijf in het buitenland, dan blijft deze onder de eigenwoningregeling van box 1 vallen. In box 1 van de inkomstenbelasting worden de inkomsten uit werk en woning belast. Hieronder vallen ook de inkomsten die u heeft verkregen uit uw eigen woning.
Bij de belastingaangifte moet u, naast de tijdelijke huur, dan ook het volgende aangeven:

  • Het eigenwoningforfait
  • De aftrekbare rente en de financieringskosten eigen woning
  • Eventuele betalingen voor opstal, erfpacht of beklemming
  • Ook moet u 70 procent van de ontvangen huur over de verhuurperiode aangeven bij ‘Inkomsten uit tijdelijke verhuur’.

De huurprijs

De ontvangen huur is de huurprijs. Dit is inclusief de vergoeding voor kosten die zijn gemaakt met de tijdelijke verhuur van uw huis. Hierbij kunt u denken aan kosten als gas- en elektriciteitsverbruik door de huurder, advertenties en provisie en de service die u aan de huurder heeft verleend, zoals wassen en schoonmaken. Al deze kosten zijn weer aftrekbaar. Onderhoudskosten, vaste lasten en afschrijvingskosten zijn niet aftrekbaar.

Vakantiehuis verhuren

Als u een vakantiehuis heeft en deze meer dan 140 dagen per jaar verhuurt, dan wordt dat gezien als een ondernemersactiviteit. Volgens de Belastingdienst bent u dan verplicht om btw te betalen. Het btw- tarief dat wordt gehanteerd voor verhuur voor vakantiebesteding is 6 procent.
> Lees meer: Vakantiehuis verhuren