Huis verhuren regels

Het verhuren van een huis is een handige manier om wat extra kapitaal op te bouwen. Als u een nieuw huis heeft gekocht en de vorige staat nog te koop, dan kan is het tijdelijk verhuren van de leegstaande, oude, woning een aantrekkelijke optie zijn. Hiermee kunt u de dubbele hypotheeklasten overbruggen.

Toestemming en vergunning

Een huis verhuren niet zo heel makkelijk als het lijkt. Er zijn hier namelijk een aantal regels aan verbonden. Zo dient u hiervoor eerst toestemming bij de bank of een andere hypotheekverstrekker te vragen. Ook is het verplicht om een vergunning aan te vragen bij de gemeente.

Toestemming van de bank
Voor tijdelijke verhuur heeft u toestemming nodig van de bank of een andere hypotheekverstrekker. Deze kunnen weer voorwaarden opstellen aan hun toestemming. Zo kan het een voorwaarde zijn dat u de opbrengsten uit de huur gebruikt om uw hypotheek verder af te lossen. Wanneer de bank akkoord gaat, dan kan de hypotheekrente worden verhoogd. Ook moet u deze gelijk aflossen.

Vergunning aanvragen
Voor de tijdelijke verhuur van een leegstaande woning dient u een vergunning aan te vragen bij de gemeente. Dit kan met het formulier ‘Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte’.

Lengte van de vergunning
Bij de gemeente kunt u een huisvestingsvergunning voor maximaal twee jaar krijgen. Ook kan de gemeente voor een kortere termijn kiezen. Als eigenaar of beheerder van de woning kunt u de vergunning telkens voor maximaal één jaar laten verlengen. De lengte van de vergunning is nooit langer dan vijf jaar.

Contract opstellen

Als verhuurder dient u voorzicht om te gaan met het verhuren van uw woning. Huurders hebben vaak een huurbescherming. Stel dan ook een duidelijk en tijdelijk contract op, waarin de beëindigingsdatum is opgenomen.

Vaststellen van de huurprijs

De huurprijs die u wilt vaststellen, mag niet hoger zijn dan de prijs die in de vergunning staat. De maximale huurprijs wordt vastgesteld met het puntensysteem voor huurwoningen. Deze regel geldt niet voor woningen die in de vrije of liberale sector verhuurd kunnen worden.

Het puntensysteem

Het puntensysteem is een door de overheid opgezet landelijk systeem. Het wordt ook wel het woningwaarderingsstelsel genoemd. Hiermee wordt de kwaliteit van de huurwoning weergegeven. Elk onderdeel van uw woning, zoals de oppervlakte en de isolatie, krijgt een aantal punten op basis van een aantal criteria. Bij elk aantal punten is er weer een maximale huurprijs vastgesteld. Als de huurprijs van een woning hoger ligt, dan de maximale huurprijs, kan de huurder een huurverlaging voorstellen aan de verhuurder. Het puntensysteem kunt u uitrekenen met formulieren van de Huurcommissie. Vanaf 2013 mag u zelf de huurprijs bepalen en wordt er niet meer gewerkt met dit systeem.

Aparte puntensystemen

Voor elke soort huisvesting zijn er weer andere puntensystemen. Zo zijn er aparte systemen voor tussenwoningen, appartementen, zelfstandige woningen, woonwagens, woonwagenstandplaatsen en kamers.